Komunikat w związku z epidemią

W trosce o Zdrowie Naszych Pracowników i Kontrahentów wprowadziliśmy szereg działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania sie koronawirusa SARS CoV-2

Szanowni Państwo,

W uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID-2 (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 491) i kolejnymi wprowadzonymi restrykcjami, w trosce o Zdrowie Naszych Pracowników, Kontrahentów i wszelkich osób mogących pojawić się na terenie naszej firmy, wprowadziliśmy szereg działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2.

Stosując się do aktualnych obostrzeń, wprowadziliśmy:

  • ograniczenia w kontaktach osobistych z kontrahentami (klientami i dostawcami) oraz między współpracownikami. Część z naszych pracowników pracuje w trybie zdalnym. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego + 48 501 105 504 i mailowego info@gladio.pl.
  • Systematyczne odkażanie miejsc pracy, narzędzi i stosowanie zasad higieny osobistej. W każdym pomieszczeniu, w którym pracują nasi pracownicy znajdują się płyny do dezynfekcji rąk. Pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki higieniczne, a w/w zasady są kilkukrotnie kontrolowane każdego dnia.
  • bezwzględne stosowanie maseczek oraz rękawiczek ochronnych przez kierowców i osoby spoza firmy, które wjeżdżają na tereny naszych zakładów pracy. W przypadku ich braku, w/w środki ochrony zdrowia są dostępne dla Państwa na portierniach