Opornik drogowy

Opornik drogowy w wymiarze 12 x 25 x 100 cm jak nazwa wskazuje stwarza opór i nie doprowadza do zniszczenia krawędzi nawierzchni. Idealnie zabezpiecza nawierzchnie z kostki brukowej przed rozsuwaniem się kostek. Opornik drogowy doskonale stabilizuje wszystkie nawierzchnie:

przeznaczone dla ruchu pieszego: chodniki, alejki parkowe,

przeznaczone do lekkiego ruchu kołowego: ścieżki rowerowe, żwirowe, asfaltowe, betonowe.

Opornik drogowy nadaje się do oddzielenia nawierzchni o różnym przeznaczeniu, np. parkingu z kostki brukowej od drogi asfaltowej, zatoki autobusowej od ulicy, pasy zieleni od utwardzonych nawierzchni.

Kolorystyka
Szary
Wymiary
Dane techniczne
wymiary
12 x 25 x 100 cm