Poznaj 7 Zalet kostki WODOPRZEPUSZCZALNEJ WATERFLOW TM

  Utwardzając teren, warto wybrać nawierzchnię EKOLOGICZNĄ, przepuszczalną dla wody, która zagwarantuje właściwy poziom wód gruntowych i pozwoli zachować równowagę w środowisku. Firma POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. matka marki GLADIO jest twórcą patentu na technologię WATERFLOWTM. WATERFLOWTM to technologia produkcji KOSTEK i PŁYT BRUKOWYCH z wykorzystaniem specjalistycznej receptury, która pozwala uzyskać produkt o szerokim zastosowaniu, […]

 

Utwardzając teren, warto wybrać nawierzchnię EKOLOGICZNĄ, przepuszczalną dla wody, która zagwarantuje właściwy poziom wód gruntowych i pozwoli zachować równowagę w środowisku. Firma POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. matka marki GLADIO jest twórcą patentu na technologię WATERFLOWTM. WATERFLOWTM to technologia produkcji KOSTEK i PŁYT BRUKOWYCH z wykorzystaniem specjalistycznej receptury, która pozwala uzyskać produkt o szerokim zastosowaniu, m.in. na terenach o zwiększonych potrzebach odprowadzania wód opadowych.

Dowiedz się, co zyskasz, wybierając KOSTKI i PŁYTY wyprodukowane w technologii WATERFLOWTM.

 

1. Wysoka wodoprzepuszczalność

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ kostki wyprodukowanej w technologii WATERFLOWTM jest 25 RAZY WIĘKSZA niż tradycyjnie zastosowanej kostki z fugami pomiędzy nimi wypełnionymi piaskiem – zdaniem Jerzego Przybińskiego – naukowca i autora pracy “Właściwości technicznych i użytkowych kostki wodoprzepuszczalnej WATERFLOWTM możliwej do zastosowania w odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu rodzimego z zachowaniem rygorów hydraulicznych i zasad ochrony środowiska”.

 

2. Struktura przepuszczalna dla wód opadowych

 

Betonowe kostki brukowe oraz płyty brukowe WATERFLOWTM wytwarzane są metodą wibroprasowaną z odpowiednio zaprojektowanej mieszanki betonowej, która gwarantuje nadanie wyrobom charakterystycznych parametrów przepuszczalności wody, przy zachowaniu odpowiedniej dla tej klasy wyrobów wytrzymałości. KOSTKI/PŁYTY brukowe charakteryzują się wysoką porowatością spowodowaną brakiem piasku. Około 15% objętości wyrobu wyprodukowanego w technologii WATERFLOWTM stanowią pustki międzyziarnowe*.

 

Beton do produkcji KOSTEK/PŁYT BRUKOWYCH nie posiada zbrojenia, a jego głównymi surowcami są cementy portlandzkie wysokich klas wytrzymałościowych, kruszywa pochodzenia naturalnego frakcjonowane o uziarnieniu w przedziale 2 ÷ 8 mm dolomitowe/bazaltowe, woda, dodatki chemiczne i polimery (plastyfikator i hydrofobizator), a także pigmenty.

* Szczegóły procesu produkcyjnego i receptury objęte są zastrzeżeniem patentowym.

 

3. Technologia zgodna z zasadami ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

WATERFLOWTM – technologia produkcji KOSTEK i PŁYT BRUKOWYCH z wykorzystaniem specjalistycznej receptury, która pozwala uzyskać produkt o szerokim zastosowaniu:

 • Szybkie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z parkingów, podjazdów i ciągów pieszych do gruntu.
 • Zapobieganie powodziom i podtopieniom.
 • Utwardzanie powierzchni, które jednocześnie zapewniają równowagę hydrologiczną w środowisku.
 • Uzupełnienie systemu magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych w celu ochrony zasobów wodnych.
 • Niższe koszty związane z odprowadzaniem deszczówki poprzez brak infrastruktury technicznej, tj. rury.

 

4. Bardzo dobre parametry techniczne

 

KOSTKI i PŁYTY wyprodukowane w technologii WATERFLOWTM cechują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi:

 • przesiąkliwość – do 310 dm3/m/h,
 • wytrzymałość bezwzględna – nacisk na kostkę wodoprzepuszczalną o wymiarach 20 x 10 x 8 cm wynosi 7 ton,
 • odporność na ścieranie z użyciem tarczy Bohmego ≤ 21000 mm3/5000 mm2,
 • stopień mrozoodporności F100,
 • średnia wartość odporności na poślizg/poślizgnięcie (USRV) > 50 jednostek,
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,0 MPa, minimalna wytrzymałość ≥ 2,5 MPa,
 • wytrzymałość na zginanie 3,0 MPa, minimalna wytrzymałość ≥ 2,5 MPa.

 

5. Szerokie zastosowanie

 

KOSTKĘ bądź PŁYTY WATERFLOWTM można użytkować na wielu rodzajach nawierzchni, w tym:

 • Drogi wewnętrzne osiedlowe, parkingi wielkopowierzchniowe.
 • Chodniki i ścieżki rowerowe. Wydzielone podtorza tramwajowe.
 • Rigole wypełnione pospółką i/lub grysem i umocnione kostką wodoprzepuszczalną.
 • Powierzchnie dla ruchu kołowego, lekkiego z ograniczonym ruchem pojazdów ciężkich (powyżej 3,5 t).
 • Ciągi pieszo – jezdne w parkach, ogrodach, ogrodach botanicznych, arboretach, miejscach rekreacji zbiorowej, ogrodach zoologicznych, wydzielonych kwartałach osiedli mieszkaniowych.
 • Rowy odwadniające i cieki dla odprowadzania wód deszczowych, których skarpy są umocnione kostką lub płytą WATERFLOWTM.
 • Stawy dwufunkcyjne z trzciną w pierwszej sekcji wsiąkaniem do gruntu w sekcji drugiej wyłożone kostką i/lub płytami.
 • Zbiorniki przesiąkająco – odparowujące wyłożone geowłókniną o gramaturze 40÷60 g/m3.
 • Obudowy drzew i krzewów z możliwością zasilania w wodę terenów położonych poza krawędzią pnia w odległości większej niż 1,0 m od krawędzi zabudowy.
 • Odwodnienia liniowe wykonane w postaci rynny muldowej, muldy podłużne odwadniające pasy jezdni asfaltowych.

 

 

6. Przepuszczalna nawierzchnia bez względu na zastosowany rodzaj podbudowy

 

Pod KOSTKĘ bądź PŁYTY wyprodukowane w technologii WATERFLOWTM możemy zastosować różne rodzaje podbudowy, które mogą być przeznaczone pod ruch pieszy, lekki kołowy lub ciężki kołowy, a także podbudowę z kruszyw przyjazną dla środowiska bądź podbudowę mającą zastosowanie w przypadku potrzeby retencji wody.

 

PODBUDOWA STANDARDOWA

Powszechnie używana podbudowa pod tereny utwardzone KOSTKĄ lub PŁYTĄ betonową stosowana jest zgodnie z projektem w zależności od przeznaczenia pod ruch pieszy, lekki kołowy lub ciężki kołowy. Znajduje zastosowanie również dla wykorzystania kostki wyprodukowanej w technologii WATERFLOWTM, przez którą woda opadowa szybciej wsiąka w podłoże.

PODBUDOWA TYP I

Pozwala w pełni wykorzystać zalety technologii WATERFLOWTM. Dzięki zastosowaniu kruszyw o odpowiedniej grubości woda opadowa efektywnie wnika poprzez szczeliny do gruntu. Ten typ podbudowy jest najbardziej przyjazny dla środowiska ze względu na zastosowanie naturalnych złóż surowców kruszywa.

PODBUDOWA TYP II

Podbudowa znajduje zastosowanie w przypadku potrzeby retencji wody w specjalnych zbiornikach podziemnych lub za pomocą innego systemu gromadzenia wody opadowej. Dzięki zastosowaniu rozwiązań pozwalających na podczyszczanie filtrowania deszczówki, woda taka może być ponownie zużyta, np. do nawadniania terenów zielonych, co sprawia, że rozwiązanie tego typu jest nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne.

PODBUDOWY DLA KOSTKI WATERFLOWTM

 

7. Różne rozwiązania dekoracyjne

KOSTKI i PŁYTY WATERFLOW o dekoracyjnej strukturze antypoślizgowej, mogą być stosowane na różnorakich nawierzchniach bez konieczności stosowania systemu odprowadzającego wodę. KOSTKI i PŁYTY wyprodukowane w technologii  WATERFLOWTM wkomponowują się w każdy teren nie zaburzając urody natury i będąc równocześnie funkcjonalną nawierzchnią.

ROZWIĄZANIA DEKORANCYJNE Z KOSTKĄ WATERFLOWTM

Kostka WATERFLOWTM o wymiarach 100mm x 200 mm oraz 100 mm x 100 mm dostępna jest w kolorystyce szarości i grafitu. Istnieje jednak możliwość wyprodukowania KOSTEK i PŁYT w technologii WATERFLOWTM w dowolnym wymiarze i kolorze jednolitym.

KOLORY I TEKSTURA KOSTKI WATERFLOWTM

 

ZOBACZ >> jak zapobiec podtopieniom

POZNAJ >> patent na suchą nawierzchnię

PRZEKONAJ SIĘ >> że kostka wodoprzepuszczalna to korzystna nawierzchnia dla miast

ZAPOZNAJ SIĘ >> z ulotką WATERFLOWTM

 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 
nie wyrażam zgody na kopiowanie i modyfikację artykułu.               © [Honorata Krakowiak Spec. ds. Marketingu]