Bezpieczeństwo i trwałość kostki brukowej

Nawierzchnie betonowe, do których należy między innymi kostka brukowa mają większą trwałość aniżeli asfalt.

KOSTKA BRUKOWA TO PRODUKT TRWAŁY

Na fakt, iż beton jest niewątpliwie trwalszy aniżeli asfalt wpływa wiele czynników począwszy od narodzin produktu. „-Otóż odpowiednio dobrane jakościowo jak i ilościowo surowce, w tym: kruszywa, piaski, cement, wypełniacze oraz domieszki, które podlegają starannemu wymieszaniu w jednolitą masę betonową przy zastosowaniu odpowiednich technologii. Ponadto ściśle kontrolowany proces formowania i dojrzewania kostki przekłada się na produkt niezwykle trwały” – mówi Michał Turczyn technolog produkcji w firmie GLADIO. Michał Turczyn dodaje: „-Technologia Water+ jako standard GLADIO pozwala uzyskać produkty odporne na pęknięcia i wykwity wapienne. Zastosowanie specjalnych domieszek chemicznych w masie betonowej kostki efektywnie ogranicza nasiąkliwość produktu tudzież zwiększa jego hydrofobowość. Z kolei innowacyjna technika Vivid color pozwala uzyskać bardziej intensywne, żywe i trwałe kolory. Prócz tego przy produkcji kostki brukowej stosuje się zaniżanie nasiąkliwości prefabrykatów betonowych, co prowadzi do znacznego ograniczenia zdolności wchłaniania wody podczas opadów atmosferycznych. Technologie te gwarantują zatem wysoką wytrzymałość kostki na skrajne warunki atmosferyczne. Niestraszne są jej deszcz czy mróz, a kostka brukowa wykazuje niebotyczną odporność na wysoką oraz niską temperaturę.”

WIĘKSZA NOŚNOŚĆ KOSTKI BRUKOWEJ

„-Nawierzchnie betonowe, do których należy między innymi kostka brukowa mają większą trwałość aniżeli asfalt” – stwierdza Piotr Nowicki Prezes Stowarzyszenia Brukowej Kostki Drogowej. To ogromna zaleta w przypadku dróg przeznaczonych pod ruch samochodowy, jako że dzięki zastosowaniu kostki brukowej można uniknąć efektu koleinowania – jakże powszechnego zjawiska w przypadku dróg asfaltowych. Zjawisko aquaplannigu wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników wydłużając drogę hamowania. W przypadku bezpiecznych dróg betonowych wyżej wymienione zjawisko nie występuje.

KOSTKA BRUKOWA A ESTETYKA

Górę nad asfaltem biorą walory estetyczne kostki. Szeroka paleta kolorów jak i rodzajów kostki ucieszy oko nawet najwybredniejszej osoby, co więcej umożliwia ogromne możliwości aranżacji przestrzeni. Z kolei asfalt charakteryzujący się łatami i koleinami pejoratywnie wpływa na estetykę tudzież użytkowanie ulic. Ponadto w betonowej kostce incydentalnie występują ubytki i tym samym nie wymaga ona napraw w przeciwieństwie do materiału jakim jest asfalt. Toteż ułożenie kostki brukowej na drodze daje nieograniczone możliwości kształtowana wzorów i kolorów a tym samym  kolorowe aranżacje połączone z naturalną zielenią zdecydowanie wygrywają w formie wizualnej z czarnym asfaltem.

KOSTKA BRUKOWA SZYBKO ODPROWADZA WILGOĆ

Prezes Stowarzyszenia Brukowej Kostki Drogowej Piotr Nowicki konstatuje: „-Beton charakteryzuje się szybszym odprowadzaniem wilgoci z powierzchni, głównie poprzez spoiny z piasku.” Wynika z tego, iż w przypadku ulew, nawierzchnia z kostki brukowej wykazuje lepszą przesiąkliwość niż asfalt. Dylatacje pomiędzy kostkami sprawiają bowiem, iż woda deszczowa jest szybko odprowadzana.

EKOLOGICZNOŚĆ KOSTKI BRUKOWEJ

Piotr Nowicki upatruje przewagę dróg wykonanych z kostki brukowej nad asfaltową nawierzchnią mając na uwadze ekologię i energię. Mówi: „-Beton nie wydziela szkodliwych oparów. Jasna nawierzchnia przekłada się na mniejsze zużycie energii na oświetlenie i lepszą widoczność kierujących pojazdami wpływając na bezpieczeństwo pieszych”.

NIESAMOWITA WYTRZYMAŁOŚĆ KOSTKI BRUKOWEJ

Atutowym argumentem zwolenników stosowania kostki brukowej jest wytrzymałość tego materiału. Piotr Nowicki twierdzi, iż „-Stosowanie kostki brukowej na drogach gminnych i osiedlowych to trwalsze rozwiązanie od asfaltu. Żywotność takiej drogi wynosi co najmniej trzydzieści lat. Co więcej kostkę można układać w każdych warunkach pogodowych i w sytuacji awarii łatwo wymienić uszkodzone fragmenty”. Fakt, że kostka brukowa wygrywa z asfaltem w kwestii rozbieralnej nawierzchni potwierdza właściciel firmy brukarskiej Mal-Bruk Łukasz Malczewski: „-W przypadku awarii infrastruktury podziemnej, w tym: linii energetycznych, wodociągowych, teletechnicznych czy gazowych, kostkę wystarczy rozebrać i po naprawie ponownie położyć. Ze ściągnięciem asfaltu tworzy się nie lada problem. Asfaltową nawierzchnię należy bowiem zerwać, po czym ułożyć nową, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Kostka brukowa w przeciwieństwie do asfaltu jest materiałem wielokrotnego użytku. Dlatego mając na uwadze rozbieralność nawierzchni i związane z tym koszty bezdyskusyjnie należy wybrać kostkę z betonu”.

NIŻSZE KOSZTY BUDOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ

Z danych zebranych od przedsiębiorców zajmujących się budową dróg lokalnych i dojazdowych ewidentnie wynika, że na budowę drogi z betonu można przeznaczyć stosunkowo mniej pieniędzy aniżeli na budowę drogi z asfaltu.  Koszt wybudowania m2 nawierzchni jezdni z kostki brukowej jest tańszy, jako że wynosi 90-120 zł/m2,. Z kolei za budowę m2 asfaltu należy zapłacić 140-200 zł. Co więcej beton jest bardziej opłacalny, jeżeli weźmie się pod uwagę późniejsze życie drogi. Trzeba mieć również na uwadze, iż jeżeli cena ropy naftowej diametralnie wzrośnie, przełoży się to jednocześnie na koszt asfaltu. Wówczas mamy alternatywę w postaci nawierzchni betonowych, które produkujemy sami. Polska posiada wiele  cementowni jak i pokładów piasku, które produkują materiał wysokiej jakości o raczej stabilnej cenie. Tym samym możemy zapobiec potencjalnej monokulturze technologicznej.

Istnieje zatem wiele zalet nawierzchni z kostki brukowej, które sprawiają, że wygrywa ona z asfaltem. Reasumując: drogi wykonane z kostki brukowej wiążą się z niższymi kosztami utrzymania i eksploatacji, długo nie wymagają remontów, mają wysoką nośność, nie występuje zjawisko koleinowania z czym mamy do czynienia w opcji asfaltowej, zwiększają  bezpieczeństwo, gdyż nawierzchnia jest jaśniejsza od asfaltowej, przez co łatwiejsza do kontrolowania toru jazdy podczas trudnych warunków pogodowych bądź nocą.