wróć...10 KROKÓW DO UŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ, KTÓRE ZDRADZAJĄ EKSPERCI

Zanim kupisz kostkę brukową i rozpoczniesz prace montażowe zapoznaj się z Ogólnymi warunkami sprzedaży i udzielenia gwarancji, a także Poradnikiem – instrukcją montażu i użytkowania wyrobów brukowych.

1. GRUBOŚĆ KOSTKI BRUKOWEJ

Grubość kostki brukowej dobieraj pod kątem natężenia ruchu. „Grubość kostki brukowej uzależniona jest od przeznaczenia oraz użytkowania. Trzeba wcześniej przemyśleć, jakim naciskom oraz obciążeniom będzie poddawana nawierzchnia budowana z kostki brukowej, czy też płyt betonowych” – tłumaczy Adrian Mazerant Kierownik ds. Jakości z zakładu produkcji kostki brukowej GLADIO. Podjazd, po którym będą poruszały się samochody należy wyłożyć z kostek o grubości 8 cm, z kolei do budowania ścieżek pieszych, czy tarasów brukarz może wykorzystać niższe elementy betonowe, tj. 4 cm – 6 cm.

2. KSZTAŁT I WIELKOŚĆ KOSTKI BRUKOWEJ

Kostki charakteryzują się wielością formatów, bogatą kolorystyką, rodzajem krawędzi, jak i strukturą nawierzchni. Rozmiar kostki dobieraj mając na względzie przede wszystkim wielkość nawierzchni. Nowoczesne, geometryczne PŁYTY sprawdzą się w modernistycznych aranżacjach, z kolei klasyczne KOSTKI BRUKOWE typu NOSTALIT czy ATENA są idealne do układania wszelkiego rodzaju zakręconych ścieżek i okręgów.

Trendem są wielkoformatowe płyty. „Ich montaż ułatwiają profesjonalne narzędzia jak przyssawki, bądź chwytaki do układania krawężników” – wyjaśnia Artur Kowalczyk – pracownik FIRMY MARUSIK.

3. PODBUDOWA DLA KOSTKI BRUKOWEJ

Korytując, należy usunąć glinę, która nie przepuszcza wody. Podbudowa pod kostkę stanowi główną warstwę nośną całej konstrukcji, „na podwórkach z reguły to: 30 cm piachu, 10 cm tłucznia i 20 cm betonu B10” – twierdzi brukarz Łukasz Malczewski. Warstwę nośną tworzy się poprzez równomierne rozkładanie kruszywa na przygotowanym gruncie, a następnie zagęszczanie go (ubijanie) do osiągnięcia założonej stateczności. Przy czym należy przewidzieć spadek terenu na wykonanej podbudowie o wartości ok. 2,5%, stosując się do zaleceń projektowych.

4. OBRAMOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ

Podbudowa z każdej strony musi być obramowana KRAWĘŻNIKAMIOBRZEŻAMI, bądź PALISADAMI, by ułożona na niej kostka nie rozsuwała się. Wyboru właściwego produktu należy dokonać mając na uwadze rodzaj obciążeń, jakim będą one poddawane, jak i charakterystyki terenu” – twierdzi Krzysztof Sitkowski właściciel firmy brukarskiej.

5. PODSYPKA POD KOSTKĘ BRUKOWĄ

Podsypka to ostatnia warstwa przed ułożeniem elementów brukowych. „Trzeba dobrze wykorzystywać piach, który jest izolatorem zimna. Warstwa podsypki pod kostką nie może być za cienka. Rozścielamy ją na wykonanej podbudowie o grubości 3-5 cm z przesianego piasku (0 – 2 mm) lub mieszanki cementowo – piaskowej. Stosuje się ją, by wyrównać podłoże, dla zapewnienia odpowiedniego osadzenia elementów oraz w celu zniwelowania potencjalnych różnic w wysokościach poszczególnych produktów” – wnioskuje Łukasz Malczewski właściciel firmy MAL-BRUK.

6. UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

„Przed przystąpieniem do prac montażowych, w tym również związanych z przygotowaniem podłoża, należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem oraz widniejącymi pozycjami na dokumencie zakupu lub WZ. Ponadto trzeba zweryfikować go pod kątem zgodności aspektów wizualnych, wymiarów, a także występowania ewentualnych niezgodności, ubytków czy uszkodzeń mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń należy zaprzestać prac i niezwłocznie złożyć reklamację. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanymi przez GLADIO materiałami, m.in. Instrukcją montażu i użytkowania, które znajdują się na stronie www.gladio.pl w zakładce „Do pobrania” –  zauważa Wojciech Świątek Ekspert ds. zarządzania procesem reklamacji z zakładu produkcji kostek brukowych GLADIO. Powierzchnia do układania kostki musi być dobrze wyprofilowana – spadki nie mogą być zbyt małe bądź za duże. Na przygotowanej podbudowie z podsypką kostkę brukową układa się poprzecznie do kierunku ruchu, by nie rozjeżdżała się. Pierwszy rząd kostki powinien zostać ułożony prostopadle, po czym następne kostki układa się tak, by nie spowodować przesuwania się kolejnych jej rzędów na podsypce. Stanowisko pracy powinno znajdować się na już ułożonej kostce. Zbyt ciasne ułożenie kostki skutkuje wyszczerbianiem się jej podczas użytkowania” – wyjaśnia brukarz z firmy MAL-BRUK.

„Montażu kostki brukowej dokonywać należy poprzez stosowanie techniki mieszania produktów z przynajmniej trzech różnych palet, pobierając poszczególne elementy metodą pionową. Pozwala to na niwelowanie ewentualnych „przejść” kolorystycznych pomiędzy towarami pochodzącymi z różnych cykli produkcyjnych”  – dopowiada Marcin Kwiatkowski właściciel firmy brukarskiej.

7. RÓWNANIE LINII

„Niemalże co około 1 m należy kontrolować za pomocą sznurka lub żyłki prostopadłość oraz prawidłowość przebiegu linii spoin bruku. W sytuacji, gdy linie są nierówne, zachodzi konieczność poprawienia położenia rzędów” – podpowiada brukarz z FIRMY MARUSIK. Poprawne  wykonane spoin między kostkami o  szerokości ok. 3-4 mm i zasypanie ich piaskiem kwarcowym sprawia, że rzędy kostek nie przesuwają się, a ich górne krawędzie nie odpryskują. Tak wykonana nawierzchnia będzie stabilna i trwała” – przekonuje właściciel  firmy Pro-Bruk.

8. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

„Płyta robocza zagęszczarki musi być czysta, bez zniekształceń, by nie dopuścić do uszkodzenia kostki brukowej. Przed przystąpieniem do procesu zagęszczenia, nawierzchnię z kostki brukowej trzeba oczyścić z piasku. Tak przygotowaną kostkę brukową należy zagęszczać płynnie i unikać nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min)” – doradza właściciel firmy SIT-BRUK.

9. WYPEŁNIENIE SZCZELIN PIASKIEM

Ostatnim etapem jest wypełnienie spoin między kostkami drobnym piaskiem. „Najlepiej wykonać tę czynność piaskiem kwarcowym. Wypełnienie wszystkich szczelin piaskiem gwarantuje pełną nośność wykonanej nawierzchni i zapewnia pełne jej użytkowanie, a piaskowanie szczelin należy powtórzyć kilkakrotnie” – podpowiada brukarz Artur Kowalczyk.

10. JAK DBAĆ O NAWIERZCHNIE?

Piękną nawierzchnią ułożoną z kostki brukowej możesz cieszyć się przez lata jeżeli będziesz „systematycznie ją zamiatać, myć wodą, uzupełniać fugi oraz regularnie usuwać powstałe plamy, używając do tego myjki ciśnieniowej. Nie zdrapuj plam i zabrudzeń z kostki brukowej ostrymi przedmiotami, ponieważ tylko zarysujesz zabrudzone elementy” – poucza Adrian Mazerant Kierownik ds. Jakości w zakładzie produkcyjnym kostki brukowej GLADIO.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) nie wyrażam zgody na kopiowanie i modyfikację artykułu. © [Honorata Krakowiak Spec. ds. marketingu]

Gdzie kupić?

PUNKTY HANDLOWE - KOSTKA
PUNKTY HANDLOWE - ogrodzenia