<
wróć...

6 zalet NAWIERZCHNI BETONOWYCH EKO

PROEKO

1. Pozytywny wpływ betonu  

Czy wiesz, że asfalt rozgrzany do temperatury 40 – 60 st. Celsjusza wytwarza dwukrotnie większy wzrost zanieczyszczeń powietrza cząstkami stałymi (PM 2.5), które posiadają udokumentowany negatywny wpływ na zdrowie? Zaobserwował to międzynarodowy zespół naukowców. Badacze z Yale University, Carnegie Mellon University i Max Planck Institute for Chemistry zwracają również uwagę na fakt, że na ilość zanieczyszczeń ma wpływ stopień nasłonecznienia, powodując dodatkowy wzrost emisji wtórnych aerozoli organicznych. Beton z kolei charakteryzuje się karbonatyzacją, czyli  wiązaniem COprzez nawierzchnię betonową. Proces ten „odgrywa pozytywną rolę, gdyż wiąże pewną ilość dwutlenku węgla z powietrza, zmniejszając „ślad węglowy” betonu” – udowadnia w swej pracy „Beton a środowisko naturalne” dr hab. Marek Gawlicki, prof. AGH. Stowarzyszenie Nawierzchni Betonowych oszacowało z kolei, że w skali całej Europy możemy zaoszczędzić 2,5 mln ton CO2 rocznie, wymieniając nawierzchnie na betonowe.

2. Możliwość RECYKLINGU nawierzchni betonowych

Stuprocentowa możliwość RECYKLINGU betonu z konstrukcji to ważna składowa na drodze do urzeczywistnienia neutralności emisyjnej sektora betonowego. Wtórnie rozkruszone produkty betonowe mają pełne zdolności powtórnego wykorzystania jako KRUSZYWO BUDOWLANE, jak i kruszywo w produkcji nowych betonów.  

KRUSZYWO BUDOWLANE

3. Technologia zwiększająca retencję wody

Na rynku pojawiło się nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie WATERFLOWTM wprowadzone przez markę GLADIO, wspomagające odprowadzanie lub retencję wody opadowej. WATERFLOWTMto technologia produkcji kostek i płyt brukowych z wykorzystaniem specjalistycznej receptury, która pozwala uzyskać produkt o zwiększonych potrzebach odprowadzania wód opadowych. Kostki wyprodukowane w tej technologii nadają się na tereny wymagające utwardzenia, bez dostępności do kanałów deszczowych bądź innych zbiorników wodnych oraz na tereny utwardzone, które umożliwiają gromadzenie wody opadowej w zbiornikach retencyjnych podziemnych. Nawierzchnia zbudowana z kostek wyprodukowanych w technologii WATERFLOWTM charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przepuszczania wody, tj. do 310 litrów w ciągu 1 godziny na m2.

WATERFLOW
WATERFLOW
WATERFLOW

4. Kostka zwiększająca powierzchnię biologicznie czynną

Wraz z trendem ECO, ten sam producent z branży betonowej – firma POSIADALO oferuje też KOSTKĘ PROEKO o specjalnie zaprojektowanym kształcie, który wspomaga ekosystem. KOSTKA PROEKO to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie dzięki zastosowaniu dystansowych wypustek. KOSTKA PROEKO bezpośrednio odprowadza wodę opadową do podłoża. Nawierzchnia ułożona z KOSTKI PROEKO zachowuje pierwotne właściwości gruntu i eliminuje barierę, jaką stanowi szczelna nawierzchnia typu asfalt. Dystansowe wypustki stają się niewidoczne po zaspoinowaniu, a spoiny pomiędzy elementami KOSTKI PROEKO można wypełnić materiałami, tj.: kruszywo, grys, trawa, które łatwo przepuszczają wody opadowe. Taka aranżacja prezentuje się niezwykle estetycznie, a jednocześnie eliminuje barierę, jaką stanowi słabo przesiąkliwa nawierzchnia.

PROEKO
PROEKO
PROEKO

Rysunek techniczny PROEKO

5. Możliwość wegetacji roślin

Połączenie betonowych produktów z zielenią pozytywnie działa na nasze samopoczucie, a równocześnie przyczynia się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. PŁYTY AŻUROWEKOSTKI BRUKOWEPŁYTY ułożone w odstępach umożliwiają wegetację roślinności, tworząc powierzchnie biologicznie czynne. To bardzo ważny aspekt pozwalający na zachowanie w projekcie zgodności z wymogami miejscowego planu zagospodarowania terenu odnoszącego się do minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na posesji.

PŁYTA AŻUROWA
PŁYTA AŻUROWA
TAURUS

6. Akcenty dekoracyjne – alternatywa dla standardowej powierzchni utwardzonej

Nawierzchnie betonowe EKO oprócz swoich zalet związanych ze zrównoważonym rozwojem, cechują się przyjemnym i naturalnym dla oka wyglądem. Geometryczne komory w płytach ażurowych, jak i wolne przestrzenie między płytami dają możliwość zachowania nie tylko naturalnej zieleni w terenie, ale równocześnie doskonale prezentują się wysypane kruszywem.

PŁYTA AŻUROWA
PROEKO
LIBRA

Ekologiczne kostki i płyty GLADIO zwiększające powierzchnię odpływu wód opadowych znajdują zastosowanie przede wszystkim w przypadku uwarunkowań prawnych związanych z zachowaniem jak największej powierzchni biologicznie czynnej oraz w związku z potrzebą retencji wody w zbiornikach podziemnych lub na terenach bez dostępu do infrastruktury odprowadzającej deszczówkę.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) nie wyrażam zgody na kopiowanie i modyfikację artykułu. © [Honorata Krakowiak Spec. ds. Marketingu]

Gdzie kupić?

PUNKTY HANDLOWE - KOSTKA
PUNKTY HANDLOWE - ogrodzenia